BCT- Business Chinese Test Część druga: BCT (B)

BCT (B) składa się z 92 pytań podzielonych na trzy części: słuchanie (50 pyt.), czytanie (40 pyt.) i pisanie (2 pyt.). Za każdą z nich można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Całość testu to 300 pkt. Czas przewidziany na ten test to 145 minut (5min- czas na wpisanie swoich danych, 35min– słuchanie w trzech blokach kolejno po 20, 15 i 15 min., 60min– czytanie w blokach po 20, 10 i 10min, 40min– pisanie oraz 5min przewidziane na wpisane odpowiedzi po części słuchania). Zakres słownictwa to 4000 słów.

1. Słuchanie

 

Część pierwsza zawiera dwadzieścia pytań. Dwuzdaniowy dialog między dwojgiem ludzi oraz pytanie oparte na dialogu odczytywane tylko raz przy każdym pytaniu.

Część druga zawiera piętnaście pytań i dotyczy dialog złożonego z czterech zdań między dwojgiem ludzi oraz pytanie oparte na dialogu, które również odczytywane są raz.

Część trzecia zawiera piętnaście pytań, które występują po jednokrotnym przeczytaniu pięciu fragmentów.

We wszystkich częściach należy wybrać jedną z czterech odpowiedzi.

Zakres treści zawartych w tej części:

– Krótkie przedstawienia innych osób

– Przedstawienia firm lub kontaktów biznesowych Przedstawienia projektów i produktów
– Informacje o wykonywanej pracy

– Materiały szkoleniowe związane z wykonywaną pracą

– Opisy tras

– Instrukcje dotyczące powszechnie używanego sprzętu i urządzeń
– Ogłoszenia w życiu codziennym, takie jak godzina i miejsce spotkania

– Ogłoszenia w miejscach publicznych, takich jak lotnisko, dworzec kolejowy lub autobusowy, centrum handlowe i szpital

– Ogłoszenia, takie jak program konferencji, organizacja pracy i harmonogram
– Wiadomości w radiu, telewizji itp.
– Pozostawianie wiadomości na telefonie lub odpowiadanie na wiadomość

– Komunikowanie problemów w pracy z kolegami

– Komunikowanie problemów sprzętowych z serwisantami

– Komunikowanie kwestii jakości produktów i obsługi posprzedażowej

– Rozmowa z szefem na temat planowania kariery
– Podstawowe rozmowy w czasie kolacji biznesowych

– Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej we własnej dziedzinie zawodowej lub biznesowej
– Dyskusje na wspólne tematy lub ważne bieżące sprawy

– Prosta ocena towarów i firm

– Główne elementy w negocjacjach biznesowych

– Zrozumienie podstawowych postaw klientów, takich jak zgoda, sprzeciw i reklamacja

2. Czytanie

Część pierwsza zawiera dwadzieścia pytań i serię materiałów do czytania, w tym zdjęcia, tabele, akapity, fragmenty itp. Po każdym kawałku materiału do czytania występuje kilka pytań, każde z czterema opcjami do wyboru- tylko jedna jest poprawna.

Część druga zawiera dziesięć pytań i dwa fragmenty z pięcioma pustymi miejscami w każdym. Należy wybrać pięć najlepszych odpowiedzi z siedmiu opcji, aby uzupełnić każdy fragment zgodnie z kontekstem.

Część trzecia zawiera dziesięć pytań. Ta sekcja jest podzielona na dwie, każda z pięcioma pytaniami. Podane są cztery fragmenty tekstu i kilka pytań lub zdań. Trzeba tu dopasować każde pytanie lub zdanie do odpowiedniego fragmentu.

Zakres treści zawartych w tej części:

– Oznakowania sal konferencyjnych, szyldów sklepów, nazw firm i organizacji

– Znaki drogowe, znaki ostrzegawcze na paczkach, informacje na wizytówkach imiennych
– Wyszukiwanie niezbędnych informacji w tabeli, takich jak harmonogram, program, menu, katalog, lista, wniosek wizowy, wniosek o urlop itp.

– Zrozumienie ważnych informacji w materiałach ekspozycyjnych i opisowych, takich jak notatki, e-maile, maile, powiadomienia, faksy, przewodnik turystyczny, plan podróży, instrukcje dotyczące produktów, instrukcje dotyczące pracy, opisy produktów, pisma formalne, takie jak listy reklamacyjne, życiorysy, podania o pracę, umowy, sprawozdania z projektów, sprawozdania z pracy, oświadczenia biznesowe, zasady i przepisy itp.
– Wybór, w zależności od kontekstu, najbardziej odpowiedniego zdania z kilku wyborów do wypełnienia pustego miejsca w niepełnym fragmencie
– Wyszukiwanie i dopasowywanie informacji, takich jak kilks hoteli

3. Pisanie

Zarówno część pierwsza, jak i druga, zawiera jedno pytanie dotyczące tekstu lub tabeli. W pierwszej części należy napisać co najmniej 80 chińskich znaków w ramach odpowiedzi a w drugiej 150.

Zakres treści zawartych w tej części:

– Pisanie listów i tworzenie harmonogramów, notatek, zawiadomień, faksów, notatek i diagramów analiz
– Pisanie protokołu ze spotkania, instrukcji (takich jak krótkie instrukcje dotyczące trasy, sprzętu, instrukcji przepływu pracy), listów biznesowych (takich jak listy reklamacyjne, podziękowania, zaproszenia), życiorysów, listów z podaniem o pracę, raportów (takich jak ankieta, raporty i sprawozdania z pracy), teksty umów, czy argumentacja i analiza na zadany temat.

Poniżej propozycje podręczników przygotowawczych do BCT (B).