Co oznacza „De” w języku chińskim?

W języku chińskim występują często używane trzy (de): 的, 得i 地. Wszystkie są wymawiane jako „de” z neutralnym tonem i są podstawowymi elementami gramatyki chińskiej. Jaka jest różnica między 的, 得 a 地? Poniżej ogólne wyjaśnienie jak je rozróżniać i jakie pełnią funkcje.

Modyfikując rzeczownik, można użyć 的, aby pokazać posiadanie lub połączyć przymiotnik (lub frazę przymiotnikową) z rzeczownikiem.

 

1) 的 pokazuje posiadanie w ten sam sposób, co w języku angielskim (‘s) i jest umieszczany między właścicielem a obiektem.

 

Tomek的车。(Tomek de chē)- Samochód Tomka (Tomek’s car)

我的车。(Wǒ de chē) Mój samochód.

 

2) Łączenie przymiotnika z rzeczownikiem: 的 może łączyć przymiotnik lub przymiotnik z rzeczownikiem w ten sam sposób, w jaki używany jest w języku angielskim  (that, which, who): „Chcę samochód, który jest czerwony” lub „Mój brat jest chłopcem, który lubi jeść ciasto”.

 

(przymiotnik) + 的 + (rzeczownik)

 

红色车。 (Hóng sè de chē)- Czerwony samochód.

喜欢吃苹果孩子。 (Xǐhuān chī píngguǒ de háizi)- Dziecko, które lubi jeść jabłka.

不听话孩子。 (Bù tīng Huà de hái zi)- Dziecko, które nie słucha.

得 pomaga nam powiedzieć, jak wykonywany jest czasownik i znajduje się między czasownikiem a jego ”wynikiem” (wskazuje jak wykonywana jest dana czynność, np. dobrze, szybko, źle itd.):

 

(czasownik) + 得 + wynik

 

她学很努力。(Tā xué de hěn nǔ lì) Ona uczy się bardzo pilnie.

他唱歌唱很不好听。(Tā chàng gē chàng de hěn bù hǎo tīng) On śpiewa bardzo źle.

Dwa powyższe przykłady przedstawiają wynik działania czasownika za pomocą przymiotnika do oceny, w jaki sposób czasownik został wykonany.

Możemy również określić wynik czasownika, stwierdzając, czy czasownik został lub nie został wykonany. Można go używać w pozytywnej formie, np. „moć” lub „być w stanie”:

我走到。(Wǒ zǒu de dào) (idę 得 przyjeżdżam) – Mogę się tam dostać.

我看见。(Wǒ kàn de jiàn) (patrzę 得 widzę) – Jestem w stanie to zobaczyć.

我听懂。(Wǒ tīng de dǒng) (słucham 得 rozumiem)- Rozumiem.

Mimo, że ”de”może być użyte do wyrażenia „móc” lub „być w stanie”, to nie może być używane do wyrażenia formy przeczącej: „nie móc” lub „nie nie być w stanie”. W przypadku formy przeczącej 得 należy zastąpić 不 (我走不到, 我看不见, 我听不懂).

W języku angielskim często możemy dodać (-ly) na końcu przymiotnika, aby uczynić go przysłówkiem. Jest to ta sama funkcja funkcji 地, ale można jej używać tylko między przymiotnikiem a czasownikiem:

 

(przymiotnik) + 地 + (czasownik)

 

慢慢走过来。(Tā màn man de zǒu guò lái)- On powoli podszedł.

开开心心回答。(Tā kāi kāi xīn xīn de huí dá)- Ona radośnie odpowiedziała.