HSK- egzamin z języka chińskiego

Każdy obcokrajowiec uczący się języka chińskiego zapewne wie czym jest słynne HSK. Te trzy
litery zawierają w sobie więcej niż tysiąc słów. HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) to międzynarodowy
standaryzowany, podzielony na sześć poziomów, egzamin, który sprawdza i ocenia znajomość języka
chińskiego, organizowany przez Hanban 汉办 (http://www.chinesetest.cn/index.do), część
chińskiego ministerstwa edukacji, odpowiedzialny również za Instytuty Konfucjusza 孔子 学院. Do
egzaminu mogą przystąpić ci, dla których język chiński nie jest językiem ojczystym, czyli ogólnie
obcokrajowcy.

W związku z postępującym zainteresowaniem językiem chińskim na świecie, od wielu lat egzamin
HSK jest przeprowadzany przez autoryzowane ośrodki/centra egzaminacyjne na całym globie, w tym
prywatne szkoły językowe, uniwersytety i instytuty Konfucjusza. Przystąpienie do HSK podczas
pobytu w Chinach jest stosunkowo wygodne, ponieważ centra egzaminacyjne (zwykle zlokalizowane
na terenie kampusu) można znaleźć w większości największych miast tak zwanego pierwszego i
drugiego rzędu w całych Chinach. Ponadto w Państwie Środka egzaminy odbywają się mniej więcej co
miesiąc. W Polsce niestety tylko kilka razy w roku. Są do wyboru dwie opcje: na komputerze lub
tradycyjnie w wersji papierowej. Niektórzy uważają, że forma elektroniczna jest łatwiejsza, ponieważ
nie trzeba ręcznie pisać chińskich znaków, wystarczy tylko znajomość pinyin , czyli wymowy danego
znaku, i wiedza jak dany znak wygląda. Z drugiej jednak strony jeśli na teście wystąpi znak, którego
się nie zna a trzeba z nim np. ułożyć zdanie, to łatwiej będzie wyjść obronną ręką z takiej sytuacji w
przypadku wersji papierowej ponieważ wystarczy go przepisać.

Poniżej krótka charakterystyka
poszczególnych poziomów egzaminów HSK:
HSK 1 – Umiejętność rozumienia podstawowych chińskich słów i zwrotów (150 słów).
HSK 2 – Umiejętność używania podstawowego języka chińskiego i stosowania prostych zadań (300 słów).
HSK 3 – Umiejętność komunikowania się w życiu codziennym w podstawowych sprawach (600 słów).
HSK 4 – Zdolność do rozmawiania płynnie na wybrane tematy z Chińczykami (1200 słów).
HSK 5 – Płynna mowa i umiejętność czytania chińskiej gazety, oglądania filmów itd. (2500 słów).
HSK 6 – Umiejętność płynnego wyrażania się na każdy temat i rozumienia wszelkich informacji w
języku chińskim (5000 słów).

Trudno sprecyzować ile tak naprawdę zajmuje czasu bądź godzin zajęciowych przygotowanie się do
poszczególnych poziomów HSK, ponieważ jest to kwestia indywidualna i zależy od pracy własnej.
Ponadto, jak to bywa z każdym językiem, niektórzy łatwiej przyswajają nowe treści a innym zajmuje
to więcej czasu. Ponadto jest to tylko egzamin pisemny, więc tak naprawdę nie weryfikuje on czy tak
naprawdę dana osoba jest w stanie komunikować się ustnie w języku chińskim. Dlatego powstał też
egzamin HSKK (HSK Speaking Test) sprawdzający umiejętności mówienia kandydatów.
Ciekawostką jest, że żeby aplikować na studia w Chinach, na kierunki, gdzie językiem wykładowym
jest język chiński, wymagane jest tylko posiadanie certyfikatu HSK 5, a czasem nawet HSK 4, w
nielicznych przypadkach HSK 6. Zależy to od uczelni.

Inne popularne testy związane z językiem chińskim:
BCT (Business Chinese Test)- do oceny umiejętności chińskiego w biznesie;
YCT (Youth Chinese Test)- do oceny młodych kandydatów (poniżej 15 roku życia).