Nazwy państw w języku chińskim cz. 1

W języku chińskim każde państwo ma swój chiński odpowiednik nazewnictwa. Jak widać poniżej większość z nich jest zbliżona fonetycznie do angielskich nazw, jednak nie wszystkie. Będąc w Chinach warto pamiętać, że chcąc przedstawić nazwę kraju Chińczykowi nie znającemu języka angielskiego, nie ma najmniejszego sensu robienie tego w języku innym niż chiński, ponieważ nie mielibyśmy wówczas szans na porozumienie.

Afganistan 阿富汗 ā fù hàn
Afryka Południowa 南非 nán fēi
Albania 阿尔巴尼亚 ā ěr bā ní yà
Algieria 阿尔及利亚 ā ér jí lì yà
Andora 安道尔 ān dào ěr
Angola 安哥拉 ān gē lā
Antigua i Barbuda 安提瓜和巴布达 ān tí guā hé bā bù dá
Arabia Saudyjska 沙特阿拉伯 shā tè ā lā bó
Argentyna 阿根廷 ā gēn tíng
Armenia 亚美尼亚 yà měi ní yà
Australia 澳大利亚 ào dà lì yà
Austria 奥地利 ào dì lì
Azerbejdżan 阿塞拜疆 ā sài bài jiāng
Bahamy 巴哈马 bā hā mǎ
Bahrajn 巴林 bā lín
Bangladesz 孟加拉国 mèng jiā lā guó
Barbados 巴巴多斯 bā bā duō sī
Belgia 比利时 bǐ lì shí
Belize 伯利兹 bó lì zī
Benin 贝宁 bèi níng
Bhutan 不丹 bù dān
Białoruś 白俄罗斯 bái é luó sī
Birma 缅甸 miǎn diàn
Boliwia 玻利维亚 bō lì wéi yà
Bośnia i Hercegowina 波斯尼亚 – 黑塞哥维那 bō sī ní yà – hēi sè gē wéi nà
Botswana 博茨瓦纳 bó cí wǎ nà
Brazylia 巴西 bā xī
Brunei 文莱达鲁萨兰国 wén lái dá lǔ sà lán guó
Bułgaria 保加利亚 bǎo jiā lì yà
Burkina Faso 布基纳法索 bù jī nà fǎ suǒ
Burundi 蒲隆地 pú lóng dì
Chile 智利 zhì lì
Chiny 中国 zhōng guó
Chorwacja 克罗地亚 kè luó dì yà
Cypr 塞浦路斯 sè pǔ lù sī
Czad 乍得 zhà dé
Czarnogóra 黑山 hēi shān
Dania 丹麦 dān mài
Dominika 多米尼克 duō míng ní jiā
Dżibuti 吉布提 jí bù tí
Egipt 埃及 āi jí
Ekwador 厄瓜多尔 è guā duō ěr
Erytrea 厄立特里亚 è lì tè lǐ yà
Estonia 爱沙尼亚 ài shā ní yà
Etiopia 埃塞俄比亚 ǎi sài é bǐ yà
Fidżi 斐济 fěi jì
Filipiny x菲律宾 fēi lǜ bīn
Finlandia 芬兰 fēn lán
Francja 法国 fǎ guó
Gabon 加蓬 jiā péng
Gambia 冈比亚 gāng bǐ yà
Ghana 加纳 jiā nà
Grecja 希腊 xī là
Grenada 格林纳达 gé lín nà dá
Gruzja 格鲁吉亚 gé lǔ jí yà
Gujana 圭亚那 guī yà nà
Gwatemala 危地马拉 guā dì mǎ lā
Gwinea 几内亚 jī nèi yà
Gwinea Bissau 几内亚比绍 jǐ nèi yǎ bǐ shào
Gwinea Równikowa 赤道几内亚 chì dào jǐ nèi yà
Haiti 海地 hǎi dì
Hiszpania 西班牙 xī bān yá
Holandia 荷兰 hé lán
Honduras 洪都拉斯 hóng dū lā sī
Indie 印度 yìn dù
Indonezja 印度尼西亚 yīn dù ní xī yà
Irak 伊拉克 yī lā kè
Iran 伊朗 yī lǎng
Irlandia 爱尔兰 ài ěr lán
Islandia 冰岛 bīng dǎo
Izrael 以色列 yǐ sè liè
Jamajka 牙买加 yá mǎi jiā
Japonia 日本 rì běn
Jemen 也门 yě mén
Jordania 约旦 yuē dàn
Kambodża 柬埔寨 jiǎn pǔ zhài
Kamerun 喀麦隆 kà mài lóng
Kanada 加拿大 jiā ná dà
Katar 卡塔尔 qiǎ tǎ ěr
Kazachstan 哈萨克斯坦 hā sà kè sī tǎn
Kenia 肯尼亚 kěn ní yà
Kirgistan 吉尔吉斯斯坦 jí ěr jí sī sī tǎn
Kiribati 基里巴斯 jí lǐ bā sī
Kolumbia 哥伦比亚 gē lún bǐ yà
Komory 科摩罗 kē mó luó
Kongo, Republika 刚果共和国 gāng guǒ gòng hé guó
Kongo, Republika Demokratyczna 刚果民主共和国 gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó
Korea (północ) 北朝鲜 běi cháo xiǎn
Korea Południowa) 韩国 hán guó
Kostaryka 哥斯达黎加 gē sī dà lí jiā
Kuba 古巴 gǔ bā
Kuwejt 科威特 kē wēi tè
Laos 老挝 lǎo wō
Lesoto 莱索托 lái suǒ tuō
Liban 黎巴嫩 lí bā nèn
Liberia 利比里亚 lì bǐ lǐ yà
Libia 利比亚 lì bǐ yà
Liechtenstein 列支敦士登 liè zhī dūn shì dēng
Litwa 立陶宛 lì táo wǎn
Luksemburg 卢森堡 lú sēn bǎo
Łotwa 拉脱维亚 lā tuō wéi yà