Nazwy własne

Kolejną ciekawostką językową w kategorii Chiny, jest fakt, że Chińczycy mają chińskie odpowiedniki na nazwy własne nawet najbardziej znanych i popularnych marek/firm na świecie. Nawet McDonald’s, Adidas czy Coca Cola mają inne nazewnictwo w Państwie Środka. Dotyczy to również nazwisk znanych osób czy miejsc. Dla obcokrajowca będącego w Chinach po raz pierwszy może to być dziwne i zaskakujące, ponieważ spora część międzynarodowych nazw, w większości krajów jest taka sama, jak oryginalna. Warto również zauważyć, że studiując w Chinach i ucząc się w tym języku, wszelkie nazwiska uczonych czy autorów zazwyczaj również różnią się od ogólnie znanych nam na świecie. Dotyczy to np. nazw funkcji w matematyce, które często nazywane były od nazwiska matematyka, który ów zagadnienie wprowadził (np. funkcja Cobba Douglas’a- 柯布·道格拉斯函数 Kē bù·dàogélāsī hánshù). Żeby przybliżyć temat, poniżej kilka przykładów.

Coca cola 可口可乐Kěkǒukělè

McDonald’s 麦当劳 màidāngláo

Pepsi  百事可乐 bǎishìkělè

Sprite  雪碧 xuěbì

KFC  肯德基 kěndéjī

IKEA 宜家 yíjiā

Gucci  古琦 gǔqí

Nike 耐克 nàikè      Adidas 阿迪达斯 ādídásī

Brad Pitt 布拉德·皮特 bù lā dé·pítè

Nicole Kidman 妮可·基德曼 nī kě·jī dé màn

Albert Einstein 艾尔伯特爱因斯坦 ài ěr bó tè ài yīn sītǎn

Ludwik van Beetoven 路德维希·范·贝托芬 lù dé wéi xī·fàn·bèi tuō fēn

Vladimir Putin 弗拉基米尔普京 fú lā jī mǐ’ěr pǔjīng

(Mikołaj) Kopernik 哥白尼 gē bái ní

Nicole (Nikola) 妮可 nī kě

Tom (Tomek) 汤姆 tāngmǔ

Jack (Jacek)  杰克 jiékè

Anna 安娜 ānnà

Dawid (David) 大卫dà wèi

Kate (Kasia) 凯特 kǎitè

Bill Gates 比尔盖茨 bǐ’ěr gài cí

Londyn 伦敦 lúndūn

Meryl Streep 梅丽尔·斯特里普méi lì ěr·sī tè lǐ pǔ

Mercedes 梅赛德斯 méi sài dé sī

Toyota 丰田汽车 fēngtián qìchē

BMW 宝马 bǎomǎ

Heineken 喜力啤酒 xǐ lì píjiǔ

Porsche 保时捷 bǎoshíjié

Apple 苹果 píngguǒ

Samsung 三星 sānxīng

Warszawa 华沙 huáshā

Kraków 克拉科夫 kèlā kē fū

Wrocław 弗罗茨瓦夫 fú luō cí wǎ fū

Poznań 波兹南 bō zī nán

Gdańsk 格但斯克 gé dàn sīkè

Białystok 比亚韦斯托克 Bǐ yǎ wéi sī tuō kè

Łomża 乐钻啤酒 Lè zuān píjiǔ