BCT- Business Chinese Test Część pierwsza: BCT (A)

Business Chinese Test (BCT) to ustandaryzowany test, mający na celu ocenę znajomości języka chińskiego osób, dla których nie jest to ojczysty język, zaangażowanych w działalność biznesową.

BCT ocenia zdolność komunikacyjną osób posługujących się językiem chińskim w wielu sytuacjach związanych z aspektem biznesowym, życiem codziennym i interakcjami społecznymi. Test ten cechuje przede wszystkim praktyczność i komunikatywność. Pisemne testy BCT występują na dwóch poziomach: BCT (A) i BCT (B). Można przystąpić do testu w wersji papierowej lub na komputerze. Ponadto istnieje również ustny test BCT.

 

BCT (A) składa się z 70 pytań podzielonych na trzy części: słuchanie (30 pyt.), czytanie (30 pyt.) i pisanie (10 pyt.). Za każdą z nich można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Całość testu to 300 pkt. Czas przewidziany na ten test to 70 minut (5min- czas na wpisanie swoich danych, 20min– słuchanie w trzech blokach po 10 min., 30min– czytanie w blokach po 10 i 20min, 10min– pisanie oraz 5min przewidziane na wpisane odpowiedzi po części słuchania). Zakres słownictwa to 600 słów.

 

  1. Słuchanie

Część pierwsza zawiera dziesięć pytań. Przy każdym pytaniu usłyszysz słowo lub frazę dwa razy. Na teście przy każdym pytaniu znajduje się obrazek i odpowiedz, albo jego treść, może być prawdziwa lub fałszywa zgodnie z tym, co się usłyszy na nagraniu.

Część druga również zawiera dziesięć pytań i również odpowiedzi będą wypowiedziane dwukrotnie. Na arkuszu testowym w tej części znajdują się trzy obrazki do każdego pytania. Należy wybrać właściwy.

Część trzecia także zawiera dziesięć pytań i przy każdym pytaniu jest do wysłuchania dialog między dwiema osobami oraz pytanie oparte na dialogu (odtworzony dwukrotnie). Należy wybrać najlepszą odpowiedź z trzech możliwych.

 

Zakres treści zawartych w tej części:

– Proste artykuły codziennego użytku i artykuły biurowe
– Podstawowe informacje w formularzu wizowym, takie jak imię i nazwisko, numer paszportu

– Numery (w tym data, godzina i cena)
– Nazwiska, wiek, narodowość, nazwy firm, stanowiska, dane kontaktowe itp.

– Hobby, zainteresowania, wygląd zewnętrzny itp.
– Wykonanie rozmowy telefonicznej, złożenie podpisu itp.
– Przedstawienia, pozdrowienia, powitania, życzenia, wyrazy uznania, przeprosiny, pożegnania itp.
– Zapytanie o cenę, formę płatności itp.
– Firmy, stanowiska, dane kontaktowe itp.
– Warunki pracy
– Cechy i cena towaru itp.
– Zawiadomienia o konferencjach, trasach, ustaleniach czasowych itp.

 

  1. CzytanieCzęść pierwsza zawiera dziesięć pytań. Na każde z pierwszych pięciu pytań zostanie podane jedno lub dwa zdania. Należy wybrać najlepszą odpowiedź spośród podanych opcji, aby dokończyć zdanie. Pozostałe pięć pytań to pięć pustych miejsc w tabeli lub krótki fragment.

    Część druga zawiera dwadzieścia pytań. W tej części będą różne materiały do czytania, w tym zdjęcia, tabele, akapity, fragmenty tekstu itp. Po każdej lekturze pojawią się od jednego do trzech pytań, z trzema opcjami do wyboru. Należy wybrać jedną odpowiedź.

 

Zakres treści zawartych w tej części:

– Proste znaki (takie jak toaleta, supermarket, metro i lotnisko)

– Podstawowe miejsca (takie jak biuro i pokój hotelowy), menu, rozkłady jazdy itp.
– Proste formularze, takie jak formularze wizowe, cenniki, bilanse i kalendarze

– Proste wyrażenia w środowisku pracy i życia

– Wizytówki, zawiadomienia, notatki, krótkie wiadomości itp., które są powszechnie używane w życiu codziennym
– Często używane wyrażenia w etykiecie biznesowej i podczas oficjalnych okazji

– Krótkie prezentacje produktów, reklamy itp.

– Krótkie prognozy pogody, informacje o ruchu drogowym itp.

– Powiadomienia, zapisy rozmów telefonicznych, wiadomości, notatki, wiadomości, e-maile, kalendarze- używane w pracy.

 

  1. PisanieTa część zawiera dziesięć pytań. Dla każdego pytania jest podane zdanie. Należy tu użyć poprawnego chińskiego znaku lub frazy (będzie podany pinyin słowa lub frazy), aby wypełnić puste miejsce.

 

Zakres treści zawartych w tej części:

– Proste formularze, takie jak formularze wizowe i formularze celne
– Proste formularze firmowe, takie jak wnioski urlopowe i formularze zwrotu kosztów
– Osobiste kalendarze rejestrujące codzienne życie i organizację pracy.

 

Nie ma ograniczeń co do wieku kandydatów i ich wykształcenia. Uzyskując pozytywny wynik (powyżej lub równy 180/300 pkt) uzyskuje się „Certyfikat z języka chińskiego w biznesie” (Business Chinese Test Certificate). Wyniki testów BCT mogą służyć jako punkt odniesienia przy rekrutacji, selekcji i awansowaniu pracowników.

 

Poniżej propozycje podręczników przygotowawczych do BCT (A).